Copyright

Wij nemen ınbreuk op het auteursrecht zeer serieus en krachtig op de bescherming van de rechten van de wettelijke auteursrechthouder.

Indien u de auteursrechthouder bent van een inhoud die op onze website verschijnt en u geen toestemming geeft voor het gebruik van een inhoud, dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen om de vermeende inbreukmakende inhoud te kunnen identificeren en actie te ondernemen.

Wij zullen niet in staat zijn om actie te ondernemen als u ons de nodige informatie verstrekt, zodat, als u van mening bent dat UW materiaal waarvoor het auteursrecht is geschonden of geschonden, neem dan schriftelijk contact op met onze Copyright Agent met de volgende informatie:

1.) Elektronik handtekening van een icra eden ölmek gemachtigd a fysieke, namens de houder van een exclusief sağ, waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt.

2.) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden of, ındien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één enkele online site worden gedekt door één kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.

3.) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het voorwerp is van inbreukmakende activiteiten en waartoe toegang moet worden verwijderd of uitgeschakeld, en redelijk voldoende informatie om het materiaal te kunnen vinden.

4.) Redelijke informatie die voldoende om iletişim op te nemen de klagende partij bir araya geldi, zoals een adres, telefoonnummer en, ındien beschikbaar, een e-mailadres waar iletişim kan worden opgenomen de klagende partij bir araya geldi.

5.) Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw ervan overtuigd is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet is toegestaan door de auteursrechthouder, de ıslak zijn ajan.

6.) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om namens de eigenaar van een exclusief recht op te treden dat naar verluidt is geschonden.

Schriftelijke kennisgeving aan yakınında aangewezen ajan als volgt:

DMCA AJAN,CONTACT US